Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro uchazeče

Pro uchazeče o studium

Uchazeči o studium na naší škole mohou zahájit studium trojím způsobem:

  • přijetím v rámci přijímacího řízení do 1. ročníku,
  • přestupem z jiné střední školy kdykoli během studia,
  • přijetím do vyššího ročníku.

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám PDF Tisk Email
    
Pátek, 10 Únor 2017 14:45

Otvíráme kurzy z matematiky a českého jazyka a literatury pro přípravu k přijímacím testům. Kurzy se budou konat po dobu 6 týdnů od 27. 2. 2017 do 4. 4. 2017, vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách, matematika v pondělí v čase 15:30–17:00, český jazyk v úterý v čase 15:30–17:00.
Minimální počet účastníků pro otevření každého z kurzů je 10.
Poplatek za každý  kurz je 600 Kč (50 Kč za 1 vyučovací hodinu). Pokyny k platbě budou přihlášeným rozeslány na kontakty uvedené v přihlášce, jakmile se přihlásí alespoň 10 zájemců. Nebude-li minimální počet účastníků naplněn 22. února 2017, obdrží přihlášení informaci o zrušení kurzu.

 

Přijímací řízení

Uchazeči (resp. jejich zákonní zástupci) obdrží během března informační dopisy s přiděleným registračním číslem a pozvánku k přijímacím zkouškám.

Jednotné přijímací testy se konají ve dvou termínech, 12. dubna a 19. dubna. Uchazeč může konat testy dvakrát. V prvním termínu (12. 4.) koná uchazeč zkoušky na škole, kterou uvedl v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu (19. 4.) ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako druhou. Pro přijímací řízení se započítává lepší výsledek z těchto dvou pokusů. Pokud se uchazeč testu nezúčastní a řádně se řediteli omluví do 3 dnů, má možnost konat testy na dané škole v náhradním termínu. Pokud budete mít naši školu na 1. místě, budete u nás konat testy v náhradním termínu 11. května, pokud nás uvedete na 2. místě, náhradní termín budete mít 12. května.

Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka ověří škola u těchto osob rozhovorem. Pořadí uchazeče bude stanoveno na základě výsledků předchozího vzdělávání a výsledku jednotné zkoušky z matematiky.